Tag: ท่องเที่ยว

ชมดอกซากุระบานหน้าหนาว ที่ญี่ปุ่น

โดยทั่วๆไปช่วงที่ดอกซากุระจะบานจะเริ่มผลิดอกเร็วที่สุดราวกลางเดือนมีนาคมแถวๆภูมิภาคคิวชู และจะผลิดอกช้าที่สุดราวปลายเดือนพฤษภาคมแถวๆภาคเหนือของญี่ปุ่นหรือเกาะฮอกไกโด แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่ผลิดอกเร็วกว่าหรือช้ากว่า ดังนั้นหากจะว่าไปแล้วเราสามารถพบเห็นซากุระได้ ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายน