Tag: ตกแต่งบ้าน

การตกแต่งบ้านให้น่าอยู่

จากสภาพเศรษฐกิจบ้านเราในสภาวะปัจจุบันที่มีแต่ปัญหา จากเดิมที่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือย ในตอนนี้ก็คงต้องใช้เงินอย่างประหยัดกันแล้วแหละค่ะ การจะเลือกซื้อของก็ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ การแต่งบ้านก็เหมือนกันควรเลือกซื้อแต่ของที่จำเป็น และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงค่ะ เพราะความงามในศิลปะการตกแต่งภายในบ้านนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลักของ Space, การเลือกวัสดุที่เหมาะสม, เลือกใช้สัดส่วนที่พอดีแค่นี้ก็สามารถแต่งบ้านแบบพอเพียงได้แล้วค่ะ