Category: news

CNN กล่าวถึงรายงานที่ถูกหักล้างในขณะนี้ว่า Biden ไม่ได้รับการสืบทอดแผนการแจกจ่ายวัคซีนที่ไม่ร้ายแรงถึง 47 ครั้ง

CNN รายงานเรื่องเล่าที่ถูกหักล้างในขณะนี้เกี่ยวกับการ บริหารงานBiden “ตั้งแต่เริ่มต้น” โดยมี แผนเปิดตัววัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 47 ครั้งในวันพฤหัสบดีก่อนที่ดร. แอนโธนีฟอซีเปิดเผยว่าเครือข่ายเสรีกระจายข้อมูลที่ผิด