Category: idolsmiledental

ข้อดี ในการจัดฟันแบบใส invisalign

ข้อดี ในการจัดฟันแบบใส invisalign การจัดฟันนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ไม่ว่าจะจัดฟันในรูปแบบใดก็มักจะมีข้อจำกัดในการรักษาเสมอ การจัดฟันแบบใส invisalign ก็เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีก็มีเยอะ เพราะการจัดฟันแบบใส invisalign ในปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถถอดเครื่องมือออกได้ สามารถรับประทานอาหาร พูดคุย เข้าสังคมได้เป็นปกติ โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ อีกทั้งยังสามารถรับประทานอาหารได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ต้องคำนึงว่าเครื่องมือจะหลุด หรือจะให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากอีกด้วย

การ จัดฟัน จำเป็นหรือไม่และต้องทำยังไงก่อนการจัดฟัน ?

การ จัดฟัน จำเป็นหรือไม่และต้องทำยังไงก่อนการจัดฟัน ? การจัดฟัน มีความจำเป็นหรือไม่ ? การจัดฟันเป็นรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างรูปหน้า และการบดเคี้ยวอาหาร เช่น ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อน หรือฟันเก การจัดฟันจะช่วยการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร รวมทั้งช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจากความยากลำบาก ในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติและที่สำคัญ ยังช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพความมั่นใจจากการมีฟันเรียงตัวสวยงามอีกด้วย

การใช้เลเซอร์ร่วมกับการ จัดฟัน

การใช้เลเซอร์ร่วมกับการ จัดฟัน มีประโยชน์หลายประการที่จะช่วยให้ระยะเวลาใน การจัดฟัน เร็วขึ้นประมาณ 2-4 เท่า ขั้นตอนการจัดฟันด้วยเลเซอร์ ขั้นตอนแรกเหมือนกับการจัดฟันทั่วๆ ไป มีการประเมินและวางแผนการรักษา ต้องตรวจ คนไข้ว่าเหมาะกับการจัดฟันหรือไม่และสามารถใช้เครื่องเลเซอร์กระตุ้นการจัดฟันได้หรือไม่ โดยการตรวจสภาพเหงือกและฟัน จากนั้นจึงพิมพ์ฟัน เอ๊กซเรย์ และติดเครื่องมือจัดฟัน