“อาเบะ” เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเพิ่มการป้องกันขีปนาวุธ

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าววันนี้ว่า ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญของประเทศที่จำกัดแสนยานุภาพทางทหาร

นายอาเบะ กล่าวเรียกร้องเรื่องนี้ในขณะที่เขาเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่เขาประกาศการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลในด้านสุขภาพ ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่า เป็นการส่งสัญญาณว่าเขายังคงให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องนี้ นายอาเบะ กล่าวในวันนี้ เตือนว่า สภาพแวดล้อมทางด้านความมั่นคงของประเทศ กำลังถูกทดสอบ โดยเขาได้อ้างถึงภัยคุกคามในเรื่องขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของเกาหลีเหนือและเขายังตั้งคำถามว่า ญี่ปุ่นจะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเพียงพอด้วยระบบสกัดกั้นขีปนาวุธเพียงอย่างเดียว นายอาเบะ กล่าวว่า เขาเชื่อว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบทิ้งตัวหรืออาวุธอื่น ๆ และเพื่อมิให้เกิดการโจมตีเช่นว่านี้ รัฐบาลของเขาได้พิจารณานโยบายใหม่เกี่ยวกับขีปนาวุธ นายอาเบะยืนยันว่า การหารือในเรื่องนี้อยู่ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ นโยบายที่เน้นการป้อกันตนเองของญี่ปุ่นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น.