อาคารรัฐสภาของฮังการีเป็นที่นั่งของสมัชชาแห่งชาติฮังการี

อาคารรัฐสภาของฮังการีเป็นที่นั่งของสมัชชาแห่งชาติฮังการีสภาผู้แทนราษฏรอยู่ในตำแหน่งของธนาคารยูเนสโกที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐยูเนสโก Országház ซึ่งแปลว่าสภาแห่งชาติเป็นที่นั่งของสมัชชาแห่งชาติและจัดการอภิปรายเป็นประจำรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของเขาอธิบายว่าสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนมีโต๊ะของตนเอง

ทุกโต๊ะมีระบบลงคะแนนมีการวางชิปการ์ดเพื่อเปิดใช้งานระบบการลงคะแนนซึ่งมีสี่ปุ่ม ‘ใช่’ ‘ไม่’งดออกเสียงและที่สี่ถูกใช้เพื่อขอเวลาพูดเรามีหน้าจอทั้งสองด้านเพื่อแสดงผลลัพธ์ของ การลงคะแนนเสียงเช่นกัน สมาชิกรัฐสภากว่า 199 คนอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับพนักงานเกือบ 600 คนที่ช่วยเหลือพวกเขา ในช่วงสัปดาห์เมื่อรัฐสภาอยู่ในเซสชั่นทัวร์จะถูก จำกัด แต่การเข้าถึงที่จำกัด สามารถได้รับการเซสชั่นเต็มที่แรกของแต่ละสัปดาห์